УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА КЪРТАЧИ.КОМ

Условия за кърти чисти извозва – Настоящите условия следва да бъдат прочетени внимателно преди да бъдат заявени дейностите на КЪРТАЧИ.КОМ, предлагани на сайта. Условията описват практиките и начинът, по който се извършват услугите.
За да може да се възползвате от съветите и услугите на специалистите на КЪРТАЧИ.КОМ трябва да формулирате ясно вашите нужди.

Как да подадете заявка за услуга?

Заявка за дадена услуга може да бъде направена по няколко начина:
– чрез телефона посочен на сайта;
– на e-mail;
– чрез приложението Viber;
– чрез приложението WhatsApp.

Условия за работа с клиенти на КЪРТАЧИ.КОМ
Нашите условия за работа с клиенти!

Как се получава потвърждение и цена?

Потвърждение за възможността да бъде извършена дадена услуга ще получите след като предоставите описание, снимков или видео материал. След това колегите ще се свържат с вас, за да ви даде индивидуална оферта за желаната услуга. При постигане на споразумение между двете страни ще бъде уговорен конкретен ден и час за стартиране на поръчката.
Не е необходимо на всяка цена да се прави писмен договор, защото устната договорка има силата на такъв.

Как може да се откажете от услугата без неустойка?

Всеки клиент има право да се откаже от заявена услуга „кърти чисти извозва“. Редно е да се спази определения за това срок и условия, поставени от КЪРТАЧИ.КОМ.
Ако възникнат непредвидени обстоятелства или просто решите да се откажете от изпълнението на дадена услуга ще може да го направите до 17.00 ч на предходния ден. В този случай няма да дължите неустойки за разкарване на екипа, техниката и превозните средства.
Приемаме и спешни поръчки, за “веднага” или от “днес за утре”, при които, в случай на отказ, при явяване на екипа, също се дължи неустойка, но в двоен размер.

Какви неустойки дължи клиента при ненавременен отказ от услугата?

Неустойката е позната на потребителите обикновено като клауза при сключване на договор за услуги, или споразумение. Тя е законово предвидена като механизъм, който да гарантира, че всяка страна ще изпълни задължението си, и да обезщети изправната страна при неизпълнение.
При явяване на екип до 4-ма души и отказ от услугата – 450 лв с ДДС
При явяване на екип до 6-ма души и отказ от услугата – 750 лв. с ДДС

При отказ от страна на клиента да плати неустойката, случаят ще бъде отнесен към юридическия отдел на КЪРТАЧИ.КОМ.

Какво сме длъжни да направим ние от КЪРТАЧИ.КОМ?

Нашите екипи трябва да се явят в уговорения ден на обекта, за да направят подготовка за стартиране на работния процес. Те са длъжни да обезопасят периметъра, ако се налага, за да се гарантира безопасност за собствениците и съседите, както и за случайно преминаващите наблизо граждани. Екипите са длъжни да предупредят клиента за усложнения, които са настъпили по време на изпълнение на задачата и да съгласуват с него евентуални промени в плана на действие.

Какво сте длъжни да направите вие, клиентите?

За да протече процесът гладко и безпрепятствено трябва да ни бъде предоставен пълен достъп до работната площадка. За да няма инциденти и злополуки по време на работа е желателно клиентите да не пречат с присъствието си на работния процес, особено когато става въпрос за къртене, разрушаване на постройки и изнасяне на тежки и опасни предмети.
При желание от страна на клиента да проследи процеса, това трябва да стане от безопасно разстояние и с изричното разрешение на техническия ръководител, който носи отговорност за всички хора по време на изпълнение на дейностите.

Необходим ли е оглед и колко струва той?

Има редки случаи, в които е необходим физически оглед, но имайки предвид обстановката в последните две години, оглед се прави единствено чрез снимков или видео материал. Онлайн огледът е безплатен. Ако се наложи наш екип да идва на място, за да направи физически оглед цената се договаря допълнително.

Регламентирани физиологични почивки


Когато заплащането за положения труд е на час, на екипите се полага време за физиологична почивка, предвидена по кодекса на труда и НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.
Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Разпределението на почивките по време на работа по брой и продължителност се определя от характера и тежестта на извършваната работа и факторите на работната среда и трудовия процес.
При дейности с тежко и много тежко физическо натоварване (енергоразход над 5 kсаl/min) общото време за почивки по време на работа може да достигне от 25 % до 50 % от времето за работа. Продължителността и разпределението на почивките се определя от характера и условията на работата. При дейности с локална мускулна работа, натоварване на малките мускулни групи, изразена двигателна монотонност и принудителна работна поза се въвеждат чести и кратки почивки по време на работа.
Пример: на всеки астрономически час се полагат между 5 и 15 минути почивка, взети еднократно или на части. Затова човеко/часът на практика означава 45 минути дейност без прекъсване.

Ценова политика и условия за кърти чисти извозва

В условията на пазарна икономика, ценовата политика на фирмата е пряко свързана и с фирмените, пазарни и ценови стратегии. Ние налагаме собствени модели на формиране на цените и нашите клиенти са длъжни да се съобразят с тях, когато решат да използват нашите услуги.
Ценовата политика на Къртачи.ком се явява нейната концепция за фирмената стратегията за изменението на цените, като се отчита динамиката на търсенето и предлагането.
Ценообразуването на КЪРТАЧИ.КОМ е нестандартно. Поради спецификата на работата цените се определят индивидуално за всеки клиент и имат силата на договор. Те зависят от:
– обем на работа;
– условия на труд;
– трудност за изпълнение;
– достъпност на обекта;
– ниво на риск за работниците и други.

Устната договорка за цена също е форма на договор. Ако клиентът се откаже от услугата непосредствено преди нейното изпълнение, дължи неустойки, както е описано по-горе.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за кърти чисти извозва преди да използвате уеб сайта и услугите на kartachi.com.

Kаrtаchi.com e уеб сайт, който се управлява от администратор и се използва от Ползвателите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уеб сайта kartachi.com. Достъпът, разглеждането или използването на уеб сайта означава приемане и съгласие на ползвателите с Общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Ако имате нужда от повече информация или имате въпроси относно отказ от отговорност на нашия сайт, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща или през формата за контакти на kartachi.com/контакти.

Цялата информация в този уеб сайт е публикувана добросъвестно и само с обща информация. Kartachi.com не дава никакви гаранции за пълнотата, надеждността и точността на тази информация. Всяко действие, което предприемате по отношение на информацията, която намирате на този уеб сайт (https://www.kartachi.com/), е на ваш собствен риск. Kartachi.com не носи отговорност за загуби и / или щети във връзка с използването на нашия уеб сайт.

От нашия уеб сайт можете да посетите други уеб сайтове, като следвате връзки (линкове) към такива външни сайтове, които са полезни и етични уеб сайтове, но ние нямаме контрол над съдържанието им. Тези връзки към други уеб сайтове не предполагат препоръка за цялото съдържание, намерено на тези сайтове. Собствениците на сайтове и/или съдържанието може да се променят без предизвестие и може да се появят „лоши“ връзки (линкове), преди да имаме възможност да премахне тези връзки.

Когато потребител остави коментар на нашия сайт, ние събираме информацията, която той предоставя, както и следните типове данни. Това се прави с цел, за да можем да се защитим от потенциална опасност, свързана със спам коментари в страниците на нашия сайт:

IP адрес;
Тип на браузъра / User Agent /;
Тип на устройството.
Събираме тези данни,
Бисквитки / Cookies /

Съгласие с условията за кърти чисти извозва


Чрез използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате с отказ от отговорност и се съгласявате с нашите условия.
Запазваме си правото да променяме или обновяваме Общите условия по всяко време, без да уведомяваме предварително потребителите си.
Потребителите могат да проверяват актуализациите на тези условия като посетят страницата с Общи условия на нашия уебсайт.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с Kartachi.com на 088 701 7001.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button