Извозване на строителни отпадъци

Извозване на строителни отпадъци

Изнасянето и извозване на строителни отпадъци, и отпадъците изобщо, е проблем в днешно време.

Премахване на големи отломки от къртене, извозване на строителни отпадъци и обемисти предмети от дома или предприятието е нещо, с което всеки се сблъсква в определен момент. Ремонтните работи и строителството като цяло, генерират боклук и отпадъци. Те не могат да се изхвърлят в общински кофи за боклук на улицата, поради което възниква проблемът с тяхното съхранение и изхвърляне. Има решения, за да се отървете от отпадъка, които ние ви предлагаме.

Извозване на строителни отпадъци
Фирма за извозване на строителни и битови отпадъци

Какво е строителен отпадък?

Разрушаване, демонтаж или премахване на плочки, стени, прегради, тераси, създаване на отвори за врати и прозорци и др. произвеждат количества отломки, наречени инертни онпадъци. Това е неорганичен отпадък, който не гори и не се разлага. Естеството на отпадъка трябва да се третира така, че да не замърсява околната среда.

Проблемите, свързани с депониране на отпадъците

Какъвто и да е видът на строителния отпадък – плочки, мозайка, бетон, тухла, мазилка, те са толкова обемисти, че депонирането им в контейнерите за боклук на общината е строго забранено. Те трябва да бъдат третирани отделно и много отговорно. В зависимост от обема и вида на строителния боклук, съществуват различни решения.

Внимание, който и вариант да изберете за депониране на отпадъците те трябва да бъдат разделени, токсични от инертни, органични и т.н.

Ние може да разделим  и съберем вашия строителен отпадък в чували, да го изнесем и депонираме на лицензирано сметище. Вижте повече за нашите услуги ТУК.

Как да премахнете строителния отпадък от обекта?

В зависимост от вида на обекта, на който се намират – апартамент, къща, склад, етажна собственост или цяла сграда, решенията и разходите за премахване на отпадъците са различни и цената е различна. Има няколко фактора, които определят цената и мащаба на обекта и това са: времето за събиране и изнасяне и обема на отпадъците. Има малки, средни и мащабни обекти и изнасянето и извозване на боклуците се случва по различен начин и с различни средства. От бус, през малки контейнери, камион или гондоли, ние ще намерим начин да направим извозване на строителни отпадъци.

Какви са начините, за да се отървете от отпадъка, които ви предлагаме?

  1. Събиране в наши чували;
  2. Изнасяне на чувалите и товарене на специализиран превоз;
  3. Изнасяне и изхвърляне в контейнер или гондола, в замисимост от обема;
  4. Отвеждане на строителния отпадък с фуния /сметоотвод/ до контейнер или самосвал;
  5. Извозване до специализирано депо;

Извозване на строителни отпадъци от къщи и апартаменти

Ако отпадъците, генеррани от вашия обект  са между 5 и 20 м3 и имате възможност да ги задържите за определено време, особено, ако сте наели различни фирми за къртене и извозване, може извозването да стане със самосвал . Свържете се с нас и ние ще изпратим екип от работници, от два до 6, в зависимост от случая, които щу съберат и изнесат боклука. Отломките от къртенето може да бъдат събрани в чували или бегове, може да бъдат изнесени със сметоотвод, ако са от горните етажи. Нашите екипи ще се погрижат за всички операции по събиране, сортиране и транспортиране на отпадъците до специализирано депо за рециклиране.

Извозване на строителни отпадъци от големи строителни обекти

Можем да реагираме бързо, ако отпадъкът ви пречи. В рамките на няколко часа ще организираме събирането, изнасянето и извозването на отпадъка. В случай, че се касае за големи обекти, от които строителните отпадъци са в огромни количества, разполагаме с големи контейнери, които ще докараме на място. С тях ние ще извозим натрупания строителен боклук. Нещо важно, което трябва да знаете е, че ние не предоставяме контейнери за извозване на строителни отпадъци на частни лица или фирми.

Kartachi.com работи с тях само за свои проекти.

Извозване на мащабни количества строителен отпадък

Освен с частни, малки клиенти, ние работим и с големи фирми, които може при ремонт да генерират огромни количества отпадъци. Такива са обектите, които касаят  големи строителни площадки, където събарянето или строителните работи генерират много отпадъци за кратко време. Това се случва при цялостен ремонт на къща или етажна собственост – това често са обекти. Там може да поставим гондола, с капацитет от 8 до 30 м3. В нея може да се съхранява строителния отпадък по-дълго и същевременно да е извън работната зона, за да не пречи.

Извозване на строителни отпадъци с бусове и камиони

Може да се използва и сметоотвод за пълненето на гондолата или контейнера. Тогава трябва да се вземат мерки за намаляване на праховите частици, които се вдигат при изсипването на отломките. Ние имаме такива системи, които сме внедрили в работния процес.

Кои отпадъци може да се депонират на сметището?

Има отпадъци, коит не се приемат в депото – някои отпадъци не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, органичните отпадъци или обикновените строителни отломки, защото се считат за опасни за хората или околната среда.

Видове опасни строителни отпадъци:

  • Отпадъци  и материали, съдържащи азбест;
  • Химически или опасни отпадъци от бита – газови бутилки, батерии, пожарогасители, мазнини, лепила, бои, разтворители и въглеводороди, киселини, лакове, аерозоли, различни масла и гуми, токсични или хранителни отпадъци;

Какво може да направим с опасните отпадъци, които не могат да бъдат изхвърлени заедно с обикновените боклуци от къртене?

Има специализирани центрове за рециклиране, които приемат различни видове опасни отпадъци. Тогава трябва да се обърнете към общината или общинска фирма, която да дойде и да ги извози. За този тип отпадък се изисква специално санитарно разрешително, а и този тип отпадък се събира и превозва в специални контейнери. Внимание, не изхвърляйте тези отпадъци в контейнера, те са опасни за вас и вашето здраве. Нека сме отговорни!

Забранено е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък

Отново напомняме, че изхвърлянето на строителните отпадъци и свякакви едрогабаритни боклуци, в кофите за смет пред блока е абсолютно забранено. Това изключително много затруднява сметосъбирането. Какъвто и строителен отпадък да имате за изнасяне и извозване може да потърсите KARTACHI.COМ на 088 701 7001. Предлагаме конкурентни цени за услугата извозване на строителни отпадъци след къртене.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button