Услуги

Повече за услугите, които предлагат Kartachi.com

По-долу ще намерите описани накратко основните услуги по къртене, почистване и извозване. Нашите екипи извършват също така демонтажни услуги, събаряне на сгради и всякакви постройки. Наред с това нашата фирма предлага на своите клиенти и чистене на къщи и апартаменти. Като допълнителна услуга ние извършваме изнасяне на битови и строителни отпадъци, разчистване на тавани и мазета от боклуци. И за финал може да организираме и осъществим и преместване на вашия дом, офис или бизнес.

Ние предлагаме няколко типа услуги, които сме описали схематично по-долу в страницата. За всяка една от тях може да видите подробности в падащото меню на секция „Услуги“. Въпреки старанието ни да упоменем възможно най-много дейности, които извършваме, това далеч не е всичко. Всеки наш клиент може да получи допълнителна информация, ако се нуждае от нещо, което не е описано тук.

Къртене, почистване и извозване…нещо повече от услуги

Това са три дейности, които често пъти нашите клиенти, а и ние самите, разглеждаме като една. Това е причината да говорим за комплексна услуга. Какво означава това? Това означава, че трите единични услуги, а именно: къртене, почистване и извозване, са свързани и е добре да се направят едновременно. Това излиза доста по-изгодно в ценово отношение, а и позволява да се съкрати времето за извършване на работния процес.

Първият етап е къртенето. От него започва всичко, от него се генерира строителния отпадък, от него зависи всичко по-нататък в ремонтните дейности. Къртачните дейности са разнообразни, от къртене на баня, до събаряне на масивни постройки. Разнообразни са и нашите клиенти, от малки домакинства, през дребни семейни бизнеси, до големи корпорации.

Вторият етап от комплексната услуга се състои в събиране и изнасяне на отпадъците. Преди да ги сложим в чувалите, трябва да ги раздробим, ако са едри, както и да отделим арматурата, ако има такава.

Изключително важен е последният, трети етап: извозване на боклуци и отпадъци от къртене. Управлението на отпадъци от къртене и от всякакви строително-ремонтни дейности е много болезнена тема за нашето общество. Все по-наболяла стана темата с боклука. Ние се стремим да събираме отпадъците разделно и да ги депонираме на съответните регламентирани сметища. Така те биват рециклирани и връщани към нов живот. ТУК може да прочетете повече за управлението на отпадъците.